Inomhus igen!

Hej! Beslutet om att pausa all verksamhet i inomhusanläggningarna under påsklovet upphör att gälla från och med måndag den 12 april. Vi återgår till tidigare restriktioner enligt nedanstående. Detta gäller:Ungdomar födda 2002 och senare kan träna både inomhus och utomhus i föreningsdriven, organiserad form. Åldersgruppen är undantagen från regeringens rekommendation om att stänga all offentlig …