Protokoll senaste styrelsemöte

Protokoll fört vid styrelsemöte TeamEast TKD Klubb Kalmar söndagen den 29 augusti 2021, Espresso House. Närvarande: Mensur Kudozovic, Thomas Johansson och adjungerad Stefan Wendel. Alex Wendel inte närvarande. 1. Mötets öppnande Till mötets ordförande valdes Stefan Wendel som öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beslöts utse Mensur Kudozovic och Thomas Johansson att justera dagens protokoll. …

Verksamhetsidé och vision.

”Vi bedriver idrott för barn, ungdomar och vuxna för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.” Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Vi vill skapa en sund och framgångsrik idrottslig- och social miljö för att nå såväl föreningens idrottsliga, den enskilde aktives resultat- och prestationsmål utifrån varje individs …

Våra värdegrunder.

Glädje och gemenskapGlädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Demokrati och delaktighetFöreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om …