Inomhus igen!

Hej!

Beslutet om att pausa all verksamhet i inomhusanläggningarna under påsklovet upphör att gälla från och med måndag den 12 april. Vi återgår till tidigare restriktioner enligt nedanstående.

Detta gäller:
Ungdomar födda 2002 och senare kan träna både inomhus och utomhus i föreningsdriven, organiserad form. Åldersgruppen är undantagen från regeringens rekommendation om att stänga all offentlig verksamhet som inte är nödvändig.

Barn och ungdomars idrottsverksamhet ska fortfarande följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt pandemilagen. Det är föreningens ansvar att se till att ”smitt-säker träning” genomförs enligt RF:s rekommendationer och/eller respektive specialidrottsförbunds riktlinjer.

Matcher, läger, cuper och tävlingsverksamhet i kommunens inomhusanläggningar kommer även fortsättningsvis inte att kunna genomföras. Detta gäller tillsvidare eller tills något annat beslut/rekommendation kommer från antingen Region/Länsstyrelsen eller FHM/Regeringen.

Detta innebär att det blir som innan påsklovet med utomhus för Thai / TKD för den som är född 2001 eller tidigare.

Tisdagar 18.00 – 19.00.