Protokoll senaste styrelsemöte

Protokoll fört vid styrelsemöte TeamEast TKD Klubb Kalmar söndagen den 29 augusti 2021, Espresso House.

Närvarande: Mensur Kudozovic, Thomas Johansson och adjungerad Stefan Wendel. Alex Wendel inte närvarande.

1. Mötets öppnande

Till mötets ordförande valdes Stefan Wendel som öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslöts utse Mensur Kudozovic och Thomas Johansson att justera dagens protokoll.

2. Genomgång förra mötet

Förra mötet diskuterades och lämnades härmed till handlingarna.

3. Utbildning: redovisades att 4 gått grundtränarutbildning, 3 WT internationella coachutbildning level 1. 1 gått den motsvarande nationella coachutbildningen. Inga mer utbildningar är inplanerade innevarande år. Styrelsen vill även påminna om tidigare beslut om att den som går utb. / kurs ska inom 7 dagar göra en kortfattad rapport på ett Word dokument till kansliet tillhanda. Önskvärt är även att hålla ett kort föredrag för medlemmarna.

4. Covid-19: styrelsen noterar att det varit en tuff period för såväl ledare som de aktiva i föreningen precis som för övriga i samhället. Stefan meddelar att han känner att han kämpat på med att få allt att funka och följa riktlinjer från FHM/kommunen. Vi fortsätter med handsprit, begränsat antal som tränar samtidigt och rengör matta, lokal och utrustning efter varje pass. Fortsatt rekommendation att byta om och duscha hemma.

5. US – open 2022: 4 aktiva är möjliga för ett deltagande nästa år. Förutsättning för detta kommer Stefan jobba med hjälp av frivilliga föräldrar. Kostnad? Är det möjligt r/t covid-19?

6. Belastningsregistret: samtliga ledares är aktuella och går ut i maj nästa år. Begäran om nya i god tid till dess.

7. Medlemsregistrering: Alla medlemmar ska registrera sig via IOL så Stefan kan föra in dom i respektive aktivitet. Samtliga ledare ska inom snarast så snart det vara möjligt för närvaro digitalt efter varje aktivitet med appen LOK. Viktigt att tänka på att man tar bort de som inte är närvarande inklusive ledare som inte är närvarande.

8. Barn och ungdomar: fortsatt kraftsamling där focus ligger på våra unga aktiva. Förslag emottages inför kommande möte om hur det kan ske.

9. Ordförande slutar: vår ordförande har låtit meddela att han på egen begäran av personliga skäl väljer att avgå i förtid dagens datum. Formell avtackning kommer ske på kommande årsmöte.

10. Nästa möte/mötet avslutas: nästa möte i slutet av oktober månad. Mötet förklaras avslutat.