Verksamhetsidé och vision.

Vi bedriver idrott för barn, ungdomar och vuxna för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.”

Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Vi vill skapa en sund och framgångsrik idrottslig- och social miljö för att nå såväl föreningens idrottsliga, den enskilde aktives resultat- och prestationsmål utifrån varje individs individuella förutsättningar.