Vill du träna hos oss?

Välkommen att träna hos hos? Anmäl ditt intresse enligt nedan.

Är du nybörjare eller har tränat kampsport tidigare? För mer information maila stefan@teameast.se gällande föreningen i Kalmar och thomas@teameast.se gällande föreningen i Algutsrum.

Kalmar; Anmäl ert intresse: maila namn, ålder, träningserfarenhet och eventuellt bältesgrad WT till stefan@teameast.se

Öland; ingen information från klubbledningen Öland i nuläget så kontakta thomas@teameast.se

Taekwondo Basic, Kids och Knattar: grupperna tränar främst genom att utföra sporttaekwondotekniker på spadar, västar och
mittsar. Viss sparring förekommer. Egna ben- och armskydd och tandskydd behövs.

Muay Thai ThaiboxninBasic och Kids: grupperna tränar främst genom att utföra thaiboxningstekniker på säckar och
mittsar. Ingen sparring. Egna boxningshandskar behövs.

MMA Basic; grupperna tränar främst genom att utföra tekniker på säckar, mittsar och med en partner. Ingen sparring. Egna boxnings- och mma handskar behövs.

Tävlingsgruppen; består av aktiva i Taekwondo, MMA och Muay Thai och du kan bli aktuell efter en dialog med din ledare. Alla medlemmar som vill tävla ges möjlighet men ansvariga ledare avgör vilka som är tekniskt, fysiskt och mentalt mogna för match och anmäler till tävlingar. För att kunna tävla i MMA och Muay Thai behövs ett tävlingskort som du beställer här: https://www.budokampsport.se/ansokningar/tavlingskort/ kortet lämnar du sedan till din ledare när du fått det på posten.

För att kunna tävla i Taekwondo behöver du GAL och den beställer föreningens admin.

Plats:Taekwondohallen under Äventyrsbadet Kalmar // Rydbergsgården Algutsrum Öland

Kontakt: stefan@teameast.se Kalmar thomas@teameast.se 0763068739 Öland Algutsrum.

För att bli medlem vänligen registrera dig / er för Kalmar via denna länken: https://idrottonline.se/TeamEastTKDKlubbKalmar-Taekwon-do/Foreningen/medlemsansokan

Nya tränare och 2 som avgår.

Vi hälsar Jelena, Casper, Philip och Andreas välkomna som tränare / coacher hos TeamEast Kalmar!

Ett stort tack till Michael och Tina som väljer att sluta som tränare efter denna terminen. Hoppas de fortsätter träna hos oss och är välkomna åter som tränare / ledare i framtiden.

Schemat för 2022 är ej spikat ännu och ej heller vilka ledare som håller vilka pass. Det mesta är på plats men några pusselbitar saknas. Men klubbens röda tråd, mål och visioner är viktiga!

Hos oss kan alla träna men de som vill satsa ska åxå ges tid och möjlighet oavsett ålder.

Vi har startat en tävling kommitté där Philip är sammankallande och har söker medarbetare. Syftet är att så snart det är möjligt arrangera våra egna tävlingar i framtiden.

Wintercamp

28, 29 och 30 december har vi wintercamp!

12 stycken pass på 3 dagar med träning som passar alla oavsett ålder och erfarenhet. Ingen sparring och inga skydd osv är obligatoriskt.

Pass 1 är 11- 12

Pass 2 är 12 – 13

Pass 3 är 16 – 17

Pass 4 är 17 – 18

155 kronor. Swish 123 333 53 12

Möjlighet till privata pass för alla våra tränare innan, mellan och efter passen.

Medalj för den som är med på minst 5 pass.

PS: är ordinarie pass tis – tors 18.30 – 19.30 Thai tisdagen, TKD onsdagen och Kickboxning på torsdagen.

Protokoll senaste styrelsemöte

Protokoll fört vid styrelsemöte TeamEast TKD Klubb Kalmar söndagen den 29 augusti 2021, Espresso House.

Närvarande: Mensur Kudozovic, Thomas Johansson och adjungerad Stefan Wendel. Alex Wendel inte närvarande.

1. Mötets öppnande

Till mötets ordförande valdes Stefan Wendel som öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslöts utse Mensur Kudozovic och Thomas Johansson att justera dagens protokoll.

2. Genomgång förra mötet

Förra mötet diskuterades och lämnades härmed till handlingarna.

3. Utbildning: redovisades att 4 gått grundtränarutbildning, 3 WT internationella coachutbildning level 1. 1 gått den motsvarande nationella coachutbildningen. Inga mer utbildningar är inplanerade innevarande år. Styrelsen vill även påminna om tidigare beslut om att den som går utb. / kurs ska inom 7 dagar göra en kortfattad rapport på ett Word dokument till kansliet tillhanda. Önskvärt är även att hålla ett kort föredrag för medlemmarna.

4. Covid-19: styrelsen noterar att det varit en tuff period för såväl ledare som de aktiva i föreningen precis som för övriga i samhället. Stefan meddelar att han känner att han kämpat på med att få allt att funka och följa riktlinjer från FHM/kommunen. Vi fortsätter med handsprit, begränsat antal som tränar samtidigt och rengör matta, lokal och utrustning efter varje pass. Fortsatt rekommendation att byta om och duscha hemma.

5. US – open 2022: 4 aktiva är möjliga för ett deltagande nästa år. Förutsättning för detta kommer Stefan jobba med hjälp av frivilliga föräldrar. Kostnad? Är det möjligt r/t covid-19?

6. Belastningsregistret: samtliga ledares är aktuella och går ut i maj nästa år. Begäran om nya i god tid till dess.

7. Medlemsregistrering: Alla medlemmar ska registrera sig via IOL så Stefan kan föra in dom i respektive aktivitet. Samtliga ledare ska inom snarast så snart det vara möjligt för närvaro digitalt efter varje aktivitet med appen LOK. Viktigt att tänka på att man tar bort de som inte är närvarande inklusive ledare som inte är närvarande.

8. Barn och ungdomar: fortsatt kraftsamling där focus ligger på våra unga aktiva. Förslag emottages inför kommande möte om hur det kan ske.

9. Ordförande slutar: vår ordförande har låtit meddela att han på egen begäran av personliga skäl väljer att avgå i förtid dagens datum. Formell avtackning kommer ske på kommande årsmöte.

10. Nästa möte/mötet avslutas: nästa möte i slutet av oktober månad. Mötet förklaras avslutat. 

Verksamhetsidé och vision.

Vi bedriver idrott för barn, ungdomar och vuxna för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.”

Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Vi vill skapa en sund och framgångsrik idrottslig- och social miljö för att nå såväl föreningens idrottsliga, den enskilde aktives resultat- och prestationsmål utifrån varje individs individuella förutsättningar.

Våra värdegrunder.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.